Công ty TNNH Thương Mại và Dịch Vụ ANP Việt Nam

Địa chỉ: KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 0972782255

Website: https://xenangnhat.com.vn